Musikkbyen – kulturkommunen

Musikk, kultur og idrett er viktige fellesskapsbyggere, men også viktige arenaer for mestring, opplevelse og utvikling. Gjennom gode tilbud skapes det møteplasser mellom mennesker og vi bygger tilhørighet og stolthet til lokalsamfunnet. Det er derfor viktig å ha gode arenaer hvor profesjonelle utøvere kan utøve sin aktivitet, men også for at unge kan utvikle sine talenter. Like viktig er det å ha gode arenaer for den publikumsrettede aktiviteten som utøves både innen kultur, musikk og idrett.

Gjøvik Høyre vil i samarbeid med korps, kor, organisasjoner og profesjonelle aktører aktivt jobbe for å utvikle Gjøvik som musikk-by.

Vi vil legge til rette for flere elever i kunst- og kulturskolen slik at flere får mulighet til å få god faglig opplæring. Vi vil utfordre fylkeskommunen som skoleeier til aktivt å utvikle musikklinjetilbudet ved Gjøvik Videregående skole og vi vil støtte opp om initiativene som er tatt for å etablere et tilbud på campus innen musikk og produksjon.

I samarbeid med fylkeskommunen vil vi utvikle og utvide tilbudet gjennom den kulturelle skolesekken slik at flere lokale aktører får mulighet til å bruke denne arenaen.

Vi vil utvikle Gjøvik Bibliotek og litteraturhus til en tydeligere møteplass og kulturarena som alle kan benytte seg av og vi vil gjøre det enklere for kulturaktører å bruke byrom og kommunale bygg i sine aktiviteter.

Og ikke minst vi vil i samarbeid og partnerskap med andre aktuelle aktører realisere planene om et kulturhus som vil gi kommune, publikum og ikke minst aktørene enda bedre vilkår for vekst og utvikling.

Sammen med en offensiv sentrumsutvikling hvor handelsopplevelsene utvikles, restaurant- og serveringsbransjen har et mangfold av tilbud vil en aktiv utvikling av gode arenaer for kultur- og musikkopplevelser styrke Gjøvik som en attraktiv kommune og bosette seg i.