Politisk plattformfor samarbeid ivalgperioden2023 – 2027mellom H, Sp, Krf,V og Frp

Ingen blir best alene – det er i meningsbrytningen med andre, i samarbeid og fellesskap med andre de beste ideene, de beste løsningen skapes.

I prosjektet til Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre har dette vært den bærende tanken i de fire årene vi har lagt bak oss. Derfor er det med stor glede jeg i dag kan legge frem det viktigste vi har brukt god tid på etter valget. Nemlig det politiske grunnlaget for hvilken retning og hvilke prioriteringer vi i fellesskap har blitt enige om for de neste fire årene.

Høyre inviterer derfor til et bredt samarbeid på tvers av kommunestyrets partifarger, administrasjon, ledelse og tillitsvalgte for å bringe økonomien i bedre balanse. Sammen skal vi finne de beste og mest bærekraftige løsningene for den økonomiske driften av Gjøvik Kommune den kommende perioden.

Vi er stolte av å presentere Gjøviks neste ordfører Anne Bjertnæs. Sitat fra Anne under pressekonferansen

«Avslutningsvis vil jeg tillate meg å være litt personlig. Da mine to bestemødre ble født ble de født inn i et Norge hvor kvinner enda ikke hadde stemmerett. Jeg meldte meg til politisk aktivitet som 14 åring på Jevnaker i 1986. Kommunevalget i 1987 var første valgkampen jeg deltok i og første valget som resulterte i at det var minst en kvinnelig representant innvalgt i alle kommunestyrer i Norge. Det er faktisk ikke lenger siden. I dag har det blitt kjent at jeg blir Gjøviks første valgte kvinnelige ordfører. Det er stort for meg – og mine jenter – men det betyr mye å kunne vise at også her er det mulig for jenter å søke drømmen, lykkes med å komme helt til topps. Jeg er ufattelig glad og takknemlig for alle som har bidratt til at vi sammen endelig kunne knuse også dette glasstaket på Gjøvik.»

Anne Bjertnæs, Pressekonferansen 27.09.2023 Gjøvik Rådhus

Her kan du laste ned å lese vår politiske plattform for perioden 2023 – 2027: