Travel høst i Oppland Høyre

Flytting av Høyres Innlandskontor, nyansatt Regionrådgiver og oppstart av viktig arbeid før 2017

I begynnelsen av november flyttet Høyres Innlandskontor fra Ringveien på Gjøvik og ned i sentrum. Vi befinner oss nå i lyse og trivelige kontorlokaler i 2. etg. på ny adresse Øvre Torvgata 3, 2815 GJØVIK

Omtrent i samme sekund som kontoret flyttet, ble ny Regionrådgiver ansatt. Ann Wiseman Stavdal begynte for fullt 9. november, og er allerede godt i gang. Mye å sette seg inn i og to fylker å bli kjent med, full fart fra dag 1.

Årsmøtene rundt om i distriktet er allerede godt i gang, engasjementet på høstens møter rundt om i fylket lover godt for valgåret foran oss. På Lillehammer har det allerede funnet sted de første forberedelsene for listetoppene i Oppland. I møte hos Olemic Thommessen ble de aller første planer og linjer for neste år trukket opp for de fremmøtte.

Oppland Høyre går valgåret 2017 i møte godt forberedt.