Vi må satse på flere yrkesgrupper i barnehage og skole

Alle barn i Gjøvik fortjener en skolehverdag med trivsel, trygghet og livsmestring. For Høyre er nettopp det å satse på barna, legge til rette for en god oppvekst og en god skole, noe av det aller viktigste. For meg er dette det aller viktigste. Høyre jobber målrettet for dette.

Det er stor sammenheng mellom læring i skolen og trivsel i skolen. Du må lære for å trives, men du må trives for å lære. Derfor vil Gjøvik Høyre styrke det forebyggende arbeidet og satse mer på tidlig innsats. Det betyr at vi må styrke hele laget rundt barna. Det betyr blant annet at vi må satse på flere yrkesgrupper i barnehage og skole.

Gjøvik Høyre vil derfor ha et kraftig løft med helsesykepleiere. Vi mener at det bør være tilgjengelig en helsesykepleier for alle barn og unge på skole, i hel stilling. Vi ser at det er mange skoler som har helsesykepleier en eller kanskje to dager i uken. Med litt uflaks kan det bety noen uker før vedkommende får hjelp. Det kan være ganske lenge for et ungt menneske når krisen først er der.

Vi ønsker å satse mer på miljøterapeuter i skolene, både barneskolene og ungdomsskolene og har som mål at det skal være miljøterapeuter på alle skoler i kommunen. Miljøterapeuter har ofte en annen og unik fagbakgrunn som i altfor liten grad blir benyttet i skolemiljøet i dag.

Gjøvik Høyre var pådriver for å få på plass læringsmiljøteamet. Et team som styrker læringsmiljøet med å jobbe systematisk både med elevene, lærere og ledelse. Vi ønsker å videreutvikle denne satsingen på læringsmiljø med å ansette flere yrkesgrupper i teamet for å bredde ut kunnskapen. På den måten tror vi at vi kan bedre styrke miljøene og nå flere av skolene.