Vi skal lykkes gjennom samarbeid, innovasjon og skaperkraft

Næringslivet er hjertet av en levende og blomstrende by. Som listekandidat for Høyre, ønsker jeg å dele vår visjon for Gjøvik som en kommune som bygger fremtiden gjennom skaperkraft og gründerskap. Vi ser for oss en by som tiltrekker seg kunnskapsrike og kreative mennesker, bedrifter og arbeidsplasser, en by som er i stadig utvikling og som tar vare på sin rike industrihistorie.

Med Norges største universitet, NTNU, som en sterk kunnskapsmotor, har vi en unik mulighet til å bygge et samspill mellom akademia og næringsliv. Denne broen mellom teori og praksis er avgjørende for å utløse innovasjon og nye ideer som kan skape fremtidens arbeidsplasser. Vår kunnskapsbaserte industri og et voksende IKT-miljø gir oss et solid grunnlag for å lykkes i denne spennende reisen.

Høyre vil at Gjøvik skal være en kommune som går i bresjen for entreprenørskap. Vi skal gi støtte og veiledning for alle som ønsker å realisere sine drømmer om å skape arbeidsplasser i vår flotte kommune. Med et mangfoldig næringsliv og en innovativ handelsstand, har vi allerede et sterkt fundament. Med vår støtte og en positiv holdning, kan vi sammen finne muligheter og forme en fremtid som vi kan være stolte av.

Samtidig er vi klar over viktigheten av å bevare vår rike industrihistorie. Gjøvik har lange tradisjoner som en industrifokusert by, og vi skal ikke glemme verdien av våre industriarbeidsplasser og bedrifter. Høyre forplikter seg til å styrke samarbeidet mellom den tradisjonelle industri og den nye kunnskapsbaserte sektoren.
Sammen kan vi skape et dynamisk næringsliv som tar vare på våre røtter samtidig som vi omfavner fremtiden.

Vi ønsker å skape en kultur hvor det er lov å lykkes. Med Høyre i førersetet vil Gjøvik være en tydelig JA-kommune hvor ideer og innovasjon får muligheten til å blomstre. Vi vil arbeide for gode rammebetingelser, redusert byråkrati og økt tilgang til kapital for våre gründere og bedrifter. Med en sterk samarbeidsånd og en vilje til å tenke nytt, kan vi sammen skape en bærekraftig og blomstrende fremtid for Gjøvik.

La oss sammen bygge fremtiden gjennom skaperkraft og gründerskap. Stem Høyre for en kommune som går foran som en modell for innovasjon, samarbeid og bærekraftig vekst.

Mats Thorvaldsen
Listekandidat Høyre Gjøvik