ÅRSMØTE

Gran Høyre avholder årsmøte mandag 21. november kl 19:00, møterom Granavollen, rådhuset på Jaren.

Informasjon

Gran Høyres styre ønsker medlemmene velkommen til behandling av vanlige årsmøtesaker, med bl.a. en fyldig årsmelding og valg (alle som foreslås er forespurt). En av sakene er «Den politiske situasjonen», der gruppeleder Gunn Seigerud gir oss en orientering.