Bli bedre kjent med laget

Stand potetfestivalen

1. Gunn Seigerud (67), Jaren

Yrke: Institusjonsleder/sykepleier      Bosted: Jaren

Hovedsaker:

Næringsliv – Jeg ønsker at det tilrettelegges for attraktive tomter til konkurransedyktige priser, samt ansette en person som jobber tett med næringslivet i kommunen og støtte et bærekraftig og lønnsomt landbruk.

Helse- og omsorg -Jeg vil arbeide for snarlig ferdigstillelse av Sagatangen og styrke forebyggende helsetjenester.   

Kultur og frivillighet – Støtte frivilliges egne engasjement og innsatsvilje og jobbe for flere møteplasser mellom kommunen, frivillige og private.

2. Kristen Kjoberg (71), Jaren

Yrke: Daglig leder/IT-konsulent   Bosted: Jaren

Hovedsaker:

Næringsliv – Jeg vil arbeide for tilrettelegging av nærings-arealer til konkurransedyktige priser og tiltrekke oss godt kvalifisert arbeidskraft.

Regiontilknytting – Jeg vil arbeide for at Lunner, Jevnaker og Gran organiseres i en og samme region og fylke.

Attraktiv kommune – Jeg vil arbeide for at det føres en bevisst næringspolitikk ved å gjøre det enkelt å starte bedrifter.

Samferdsel – Jeg vil arbeide for at miljøgata gjennom Gran sentrum ferdigstilles.

3. Lasse Henri Juliussen (48), Brandbu

Yrke: Rektor           Bosted: Brandbu

Hovedsaker:

Skole – Jeg vil at vi skal snakke om innholdet i skolen, mer enn om lokalisering.

Attraktiv kommune – Jeg vil at vi skal være gode på det som gjør at folk vil flytte hit.

Samferdsel – Jeg vil at vi skal være en del av rutetilbudet i Stor-Oslo.

Regionstilknytning – Jeg vil at vi skal fremme Hadeland kommune som en merkevare, med tilhørighet i Akershus.

4. Carl Jonas Overn (57), Jaren

Yrke: Maskinfører Bosted: Jaren

Hovedsaker:

Oppvekst – Jeg vil at laget rundt enkelt-læreren, andre ansatte og skolelederen styrkes ved alle skoler.

Samferdsel – Jeg vil jobbe for å redusere bomavgiften for bommen mellom Gran og Lunner, alternativt fjerne den.

Landbruk – Jeg vil støtte et bærekraftig og lønnsomt landbruk.

Helse og omsorg – Jeg vil jobbe for at hjelpetrengende i alle aldre får hjelp når de har behov for det.

5. Hilde Bulling (52), Gran

Yrke: Jurist     Bosted: Gran            

Hovedsaker:

Oppvekst Jeg vil at vi skal ha løpende barnehageopptak og ha et mangfold av barnehagetilbud.

Kultur og frivillighet: Jeg vil gjøre Gran til et levende lokalsamfunn med gode møteplasser.

Næringsliv – Jeg vil jobbe for at vi skal få flere arbeidsplasser i Gran og støtte gründere og næringsetablerere.

Attraktiv kommune – Jeg vil at det skal legges ut tomter der folk vil bo og skape et trygt nærmiljø

6. Vidar Woldengen (56), Brandbu

Yrke: Daglig leder Bosted: Brandbu

Hovedsaker:

Næringsliv og landbruk – utøve en landbrukspolitikk som muliggjør å opprettholde drift på små og store gårder.

Oppvekst – tilpasse skolestruktur for framtida, bygd på det beste innholdet i skolen.

Kultur og frivillighet – bidra til et godt samarbeid- i kommunestyret, på tvers av partier.

Attraktiv kommune – bevare det historiske og fremsynte.

Helse og omsorg – styrke og videreutvikle lavterskeltilbud for psykisk helse.

7. Emilie Martinsen (26), Gran
8. Hans Wassvik Heier (18), Gran
9. Marianne Fuglesang (54), Gran
10. Nils Jørund Lieberg Stieng (18), Jaren
11. Elisabeth Ruud (38), Brandbu
12. Gard Olsen (62), Gran
13. Mari Overn Hvaleby (19), Jaren
14. Lars Ragnar Aalerud Hansen (42), Brandbu
15. Tiril Gallefoss Denstad (24), Jaren
16. Trond Avtjern (42), Jaren
17. Ina Christine Wille (53), Gran
18. Magne Torbjørn Lynn (70), Jaren
19. Trine Ruud (60), Brandbu
20. Odd Jarle Rækken (55), Jaren
21. Eivind Seigerud (67), Jaren