7 gode grunner til å stemme Høyre i Grue

En viktig sak for Grue Høyre fremover blir hvordan vi kan skape et samfunn som gir muligheter for alle. Bakgrunn og økonomi skal ikke ha noe å si for hvilke muligheter du har. Gjennom vår politikk, vil vi legge til rette for at hvert enkelt menneske kan nås sitt fulle potensiale, uavhengig av hvilke forutsetninger man har.

1. Vi skal ha en skole med læring og trivsel for alle, et inkluderende arbeidsliv og et aldersvennlig samfunn.

Gardsdrift

2. Vi støtter og vil jobbe for tiltak som Åpen gård konseptet gir deltakere, som i dag ikke får ut sitt potensiale i dagens samfunn.

3. Vi tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben og at det er summen av alle disse gode krefter og ideer som gjør kommunen til et godt sted å leve i.

4. Vil jobbe for at innsatsen for Rus- og Psykiatriutfordringen i kommunen styrkes.

5. Kommunen skal være en pådriver for grønn energi.

6. Vi skal utvikle grendene og satse på samskapingsprosjekter.

7. Kommunen skal være initiativtaker for at våre innbyggere skal kunne benytte seg av den digitale hverdagen.

Vår ideologi og politikk

Grue Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket og hvor innbyggere trives. Vi har gjennomarbeidet politikk for helse, oppvekst, næring, samfunn og kultur.