Politikk

En viktig sak for Grue Høyre fremover blir hvordan vi kan skape et samfunn som gir muligheter for alle. Bakgrunn og økonomi skal ikke ha noe å si. Gjennom vår politikk vil vi legge til rette for at hvert enkelt menneske kan nås sitt fulle potensiale, uavhengig av hvilke forutsetninger man har.

Grue Høyre…

  • er et parti som vil arbeide for Gruepolitikk og et samfunn hvor innbyggere trives.
  • vil søke samarbeide for å komme i posisjon.
  • vil bygge Grue samfunnet på tillit til den enkelte innbygger, respekt for privat eiendom og selvråderetten, legge til rette for privat og lokalt initiativ.
  • vil arbeide for å skape trygge forhold for unge, ved å sørge for gode barnehage- og skoletilbud.
  • har omsorg for den som trenger det.
  • vil at alle skal ha frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv.
  • mener ansvar skal være plassert så nært den enkelte og familien som mulig.
  • er åpen for en omstrukturering av dagens kommunestruktur
    avhengig av den økonomiske situasjonen fremover.