Fem grunner til å stemme Halden Høyre

1. Østfolds beste skole

1 av 5 elever i Halden kan ikke regne med å lese, skrive og regne skikkelig. Det kan vi ikke akseptere. Det å kunne lese ordentlig er den viktigste faktoren for å fullføre videregående skole og leve et godt liv. Det viktigste vi vil gjøre er å satse på de ansatte i skolen. Det er de som vet best. Derfor vil vi at lærerne skal bruke tiden sin på elevene. Høyre har tillit til lærerne og sammen med dem skal vi se på hvordan vi kan redusere administrasjonsarbeidet. Hovedfokuset må skal ligge på å bygge et sterkt lag rundt eleven.

2. Aldri mer ROBEK

Halden har «Norgesrekord» i dårlig kommuneøkonomi og Høyre sørget for å ta kommunen ut av ROBEK sist vi styrte. Det å ha kontroll på kommunens økonomi er en av våre aller viktigste oppgaver selv om det kanskje høres litt kjedelig ut. Etter 4 år med SP og AP,  bruker vi fortsatt mer penger enn vi egentlig har. Det går ikke i det lange løp. Vi skal ha stor respekt for skattebetalernes penger. 

3. Sjef i eget liv, hele livet

I Halden skal de eldre bestemme selv hvordan de ønsker å leve livene sine. Noen trenger bare litt hjelp for å kunne bo hjemme lengre, mens andre kanskje trenger en omsorgsplass. Kommunen skal strekke seg langt for å tilpasse seg folks behov. For at man skal kunne være sjef i eget liv trenger man gode lag rundt seg. De pårørende er viktige spillere på dette laget. Også de pårørende skal vite at kommunen er der for dem og gir dem støtte i den jobben de gjør. Det betyr ikke at man alltid får det akkurat som man ønsker, men alle skal oppleve å bli lyttet til og tatt på alvor.

4. Vi må bygge flere boliger

Det er mange som ønsker å flytte til Halden, men de finner ikke tomter eller boliger som passer. Under AP har utviklingen stoppet opp. Vi vil bygge flere eneboliger og rekkehus i Halden, og sørge for at vi tar vare på de gode nærmiljøene.

5. Høyre skal ta kampen mot utenforskapet

Alt for mange i Halden står utenfor arbeidslivet. En av våre viktigste oppgaver blir å bli kjent med de menneskene som ikke finner sin plass i arbeidslivet. Vi vil tenke nytt for å utnytte den arbeidsevnen enhver Haldenser har. Noen kan kanskje ikke jobbe 100%, men vi skal ta i bruk de prosentene som ligger hos hver enkelt.

Finn ditt nærmeste valglokale

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Valgdagene i år er søndag 10. september og mandag 11. september. På valgdagen(e) må du stemme i Halden kommune. Se oversikt over lokale valglokaler og åpningstider her:

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme. Godt valg!