Våre folk

Her finn du oversikt over alle kandidatane på lista til Haram Høgre

Haram Høgre si valliste

Høgre si liste til valet er sett saman av 31 gode namn. Vi er eit mangfaldig lag med dyktige folk, som alle har ulike erfaringar, kompetanseområder og interesser.

Dette er eit godt lag for å bygge Haram!