Namn: Kai Endre Stridh

Kandidat nr 4

Født 05.11.1974

Arbeid: Oljearbeidar

Familie: Sambuar og far til to engleborn


Hjartesaker:
Eg vil so gjerne at alle i bygda får det dei treng. For å få det til treng bygda inntekter. Difor vil eg at vi skal legge til rette for nyetablering og vekst i Hareid. Vi må satse på jobbskaparane og samstudnes sørge for vidare vekst i eksisterande næringsliv. Det er viktig at Hareid blir ei bygd der alle kjenner seg heime og inkludert.

Kvifor Høgre?

Den lista som Hareid Høgre stiller , er eit snitt av innbyggarane som eg har respekt for og er imponert over. Dette er solide mennesker med dei rette verdiane og ikkje minst eit hjarte for bygda. Eg er audmjuk og takksam for å få stå som 4. kandidat til eit parti som vil gjere det betre å bu i Hareid. Hareid Høgre vil meir for Hareid, og det vil eg og!

Høyre

KONTAKT OSS

Addressc/o Møre og Romsdal Høyre Postboks 1509
ÅLESUND 6025

SOSIALE MEDIER

Alt innhold er beskyttet under lov om opphavsrett. Ved bruk av materiale skal kilde oppgis.

FORSLAG TIL FORBEDRINGER?