Politikk

Når frivillegheita, næringslivet og offentleg sektor spelar på lag, skapar det gode lokalsamfunn. Høgre trur på enkeltmenneske si evne og lyst til å stå på eigne bein.

Vår oppgåve er å sørge for at menneske kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skapar ikkje politikk for kommunen, men for alle som bur der. Høgre trur på eit samfunn som gir moglegheiter for alle.