Kven er Ole Frank?

Namn:                        Ole Frank Bakken

Alder:                         59 år

Bustad:                      Hjørungavåg

Sivil status:               Gift med Linda

Born: Fire born, to barnebarn.

Arbeider:                   Høgskulen i Volda  

Ole Frank har vore aktiv i Hareid politikken i 3 periode, og har erfaring som leiar av Levekårsutval, Oppvekst og kulturutval samt vore gruppeleiar for Høgre. Ole Frank har god innsikt i politisk kotyme og er godt orientert om kvar kommunen står og dei utfordringane og moglegheitene Hareid har. Ole Frank har eit stort hjarte for Hareid og for kvar innbyggar. Han har godt humør og har alltid eit smil på lur og er særleg glad i å spreie glede. Folk får alt for lite ros og humor i kvardagen 🙂