Namn: Robert Flø

Kandidat nr 3

Født 1984

Arbeid: Lærar, Hareid barneskule

Familie: Sambuar, 2 born


Hjartesaker:

At Hareid skal vere ein god stad å bu og vekse opp. Forebygge og skape god Folkehelse er viktig. Det handlar om moglegheiter for alle gjennom frivilligheit, kultur, idrett og tilgang til natur og friluftsaktivitetar. Hareid må få kulturhus.

Kvifor Høgre?

Høgre står for mykje av verdiane og haldningane eg har. Fridom og fokuset på einskildmennesket og val vi gjer i livet. Vi skal støtte opp under samfunnet, skape rettferdig fordeling men ikkje formyndarar som skal ta val på mine vegne i alt og alle. Valfridom er viktig i eit samfunn. Vi er ikkje alle like med like behov.

Høyre

KONTAKT OSS

Addressc/o Møre og Romsdal Høyre Postboks 1509
ÅLESUND 6025

SOSIALE MEDIER

Alt innhold er beskyttet under lov om opphavsrett. Ved bruk av materiale skal kilde oppgis.

FORSLAG TIL FORBEDRINGER?