Namn: Wenche Johanne Holstad Jøsok

Kandidat nr 2

Født 1968

Arbeid: Lærar, kontaktlærar på Hareid barneskule

Familie: Ugift, 2 vaksne born.

Hjartesaker:

Eg vil kjempe for ein god skule som gjev tryggleik og løfter den einskilde elev. Tidleg innsats og at vi satsar på lærarane i Hareid er viktig. Vidare så vil eg at alle born skal ha ein aktivitet dei trivast med i Hareid, ikkje berre idrett. Vi må skape moglegheiter for alle!

Kvifor Høgre?

Det er viktig å bidra til lokalsamfunnet, samtidig noko eg likar. Høgre er mitt parti då dei ser enkelteleven og løfter innhaldet i skulen.