Holmestrand Senior Høyre ble stiftet i dag

30 medlemmer hadde møtt opp for å være med på stiftelsen av Holmestrand Senior Høyre.Til styret i Holmestrand SH ble følgende valgt: Leder Olav Bjørnli fra Hof, nestleder Torstein Sagen fra Holmestrand, styremedlemmer Ellen Stampe fra Sande og Anne Strand fra Holmestrand. Varamedlem Thorleif Jacobsen fra Holmestrand.

I dag ble Holmestrand Senior Høyre stiftet. Foreningen dekker områdene Hof, Holmestrand og Sande i Vestfold. Vestfold og Telemark Senior Høyre (VTSH) består nå av 8 kommuneforeninger med over 750 medlemmer. Dette innebærer at VTSH er den 3. største Høyre seniorfylkesforeningen i landet.

Senior Høyre i VTH har med sin medlemsmasse betydelig innflytelse i fylkesorganisasjonen, på fylkesårsmøtene, nominasjonsprosesser i lokalforeningen og til fylkes- og stortingsvalg.

Fylkesleder Johnny Olsrud er tydelig på at SH er en ressurs i det lokale foreningsarbeidet og i valgkamper. «Seniorene er yngre og friskere enn på mange år, de ønsker å bidra og stiller opp der det er behov. På fylkesårsmøtet teller vi en betydelig delegasjon som er større enn de fleste kommuneforeningene. Det er også verdt å få med seg at alle våre lokale foreninger har månedlige medlemsmøter med interessante foredrag og besøk i fylket og den nye regionen. Det sosiale fellesskapet er også en viktig del av Senior Høyre».

For å være medlem av en seniorforening må du ha fylt 62 år og være medlem av Høyreforeningen i din kommune. Minstekontingenten er kr 220, men du kan velge å betale full kontingent på kr 440 for å støtte din kommuneforening. Kontingenten går i sin helhet til arbeidet med valgkamp og drift av hovedforening, Senior Høyre og Unge Høyre i kommunene.