Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for fylket, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Politikk som vokser nedenfra

  • Høyre mener det skal være grenser for politikk, og at politikk skal vokse nedenfra. Et godt samfunn bygges med tillit til og respekt for enkeltmennesker og lokalsamfunn. Høyre setter mennesket foran systemet og baserer sin politikk på grunnleggende verdier som ytringsfrihet, mangfold og toleranse, likestilling og valgfrihet. 

Virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker

Høyre vil forme ny politikk ved å definere muligheter og utfordringer i møtet med enkeltmennesker, lokalsamfunn og bedrifter. Den som har skoen på vet best hvor den trykker. Politikk skal vokse nedenfra og de små ting skal ses i det store bildet. Politikk er det muliges kunst og praktisk politikk og pragmatisme er viktigere enn å ri ideologiske prinsipper. 

Høyre vil i dialog og samarbeid med andre partier jobbe for gode borgerlige løsninger på innbyggernes reelle problemer og bidra til å utnytte de åpenbare muligheter folk ser. Vi er opptatt av fremtidens løsninger og utvikling av enkeltmennesker og lokalsamfunn, og vil ikke bidra til stagnasjon og reversering.   

Les hele programmet vårt her:

Andre temaer