Flyktningkrise i Europa

Russlands meningsløse krigshandlinger i Ukraina, vil kunne føre til en massiv flyktningkrise i Europa. Som et naboland og nærområde har også Norge et ansvar for å stille opp.

Ukrainas flagg

Norge må kunne bidra til å finne en felles løsning på flyktningkrisen som vi nå ser i Europa.Dette handler først og fremst om å hjelpe folk i en nødsituasjon, men også om å gi mennesker som kommer hit en mulighet for trygge rammer og en bedret fremtid

Iveland kommune ønsker selvsagt å hjelpe til med å ta imot flyktninger. Mange kommuner jobber nå hardt sammen for å finne en løsninger for flykningene fra Ukraina.Iveland kommunen er oppdatert på de hendelsene som utspiller seg, og gjør løpende vurderinger om hvordan vi skal forholde oss til denne nye situasjonen.UNHCR rapporterer tirsdag 1. mars at om lag 677 000 mennesker er på flukt fra Ukraina. FN advarte samtidig om at krigen kan føre til «Europas største flyktningkrise dette århundre».

Iveland Høyre ønsker å legge forholdene til rette for at flyktninger fra krigen kan reise til Iveland, og er glad for at kommunen gjør nødvendige forberedelser for mottak av ukrainske krigsflyktninger så snart nasjonale myndigheter anmoder om dette.

Iveland Høyre oppfordrer alle innbyggere til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid for alle flyktninger som kommer eller allerede bor i kommunen.

Iveland Høyre synes det er viktig at foreldre i kommunen snakker med sine barn om situasjonen rundt Ukraina, og at man forklarer dem at det ikke er det russiske folket generelt som utgjør krigen, men Russlands politiske ledelse. Det er også viktigheten av å vise omsorg på sosiale medier, vi mener det er viktig at barna har lav grense for å varsle en voksen hvis de ser noe på nettet som oppfattes som mobbing eller som er vanskelig å forstå.

Les også Agder Høyres fylkesstyre sin uttalelse om krigen i Ukraina