Høyreordfører i Iveland

André Myhren( H) blir ny ordfører og Linda Skripeland (Ap) blir ny varaordfører fra 19.oktober. Det nye kommunestyret er nå klart. Link

Andre Myrhen t.v. Linda Skripeland t.h.. Foto Iveland Kommune
Andre Myrhen t.v. Linda Skripeland t.h.. Foto Iveland Kommune