8 grunner til å stemme Høyre på Karmøy

1. La folk og bedrifter få beholde en større del av inntektene sine selv ved å redusere eiendomsskatten.

2. At pleietrengende og eldre med omsorgsbehov ikke skal bli umyndiggjort

3. At nærings- og arealpolitikk skal gi grunnlag for verdiskaping og vekst

4. At barnehager og skoler skal gi like muligheter for alle

5. Å bygge effektive og trygge samferdselsårer

6. Å bygge et kulturhus som er en storstue for hele kommunen

7. Å sikre statlig finansiering for drift av flyplassen og opprustning av E134

8. Arbeide for god økonomistyring og smarte løsninger på den kommunale driften for å tilby gode tjenester til en lavere kost