Politikk

Vi ønsker en positiv utvikling og sterk folkevalgt styring med Høyre ved roret. Karmøy Høyre ønsker samarbeid med private aktører der det er hensiktsmessig.


Karmøy Høyre vil arbeide for at Karmøy Kommune blir mer attraktiv gjennom en aktiv og helhetlig by og steds politikk som viderefører stedenes utviklingspotensial til beste for befolkningens trivsel, handel og attraktiv næringsutvikling