Kongsberg Høyre sier ja til private initiativ i helse- og omsorgstjenesten

Ordførerkandidat Line Spiten, foto Tommy Johansen

For at vi i Kongsberg kommune skal gi muligheter for alle, må vi også gi alle anledning til å bidra.

Jeg vil derfor at vi ser både offentlige og private tjenesteytere som like viktige. Jeg vil ikke skyve noen bort ved å kalle de velferdsprofitører! Vi står overfor enormt store utfordringer i tiden som kommer, med høye forventninger til og store behov innenfor helse- og omsorgstjenesten i kommunen.

Dette er utfordringer vi løser best i fellesskap. Ikke ved å stenge enkelte grupper ute, slik Arbeiderpartiet vil. Vi må ta alle gode krefter i lokalsamfunnet i bruk, og sørge for at de som vil være med å løse disse utfordringene får muligheten til det, uavhengig av om det er kommunen, private eller ideelle krefter.

Valgkampen er i gang, og i kjent stil forsøker Arbeiderpartiet å skremme velgerne med at Høyre vil privatisere offentlige tjenester. Det velgerne heller burde bli skremt av er uttalelsene fra statsminister Jonas Gahr Støre under Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg. Her forsikret han velgerne om at ingen Arbeiderpartistyrte kommuner skal ha sykehjem eller hjemmetjenester som driftes av private. Arbeiderpartiet vil altså forby Kongsberg kommune å samarbeide med private aktører hvis de får ordføreren. Dette innebærer at kommunen ikke lenger selv skal kunne bestemme hvordan de vil løse velferdsoppgavene i kommunen.

Det viktigste for oss er at Kongsbergs innbyggere skal være trygge på at de får den hjelpen de trenger når de trenger det. Derfor går Høyre til valg på en ny kurs for Kongsberg, der vi får flere private, ideelle og frivillige til å bidra inn i helse og omsorg i Kongsberg. Det er behov for å slippe alle gode krefter for å sikre et best mulig tilbud til våre innbyggere. Slik det også ble gjort med barnehagene da barnehageforliket kom. Barnehageforliket fra 2003, og reformen innen barnehagesektoren var et svar på den store etterspørselen etter barnehageplass. Barnehageforliket er et godt eksempel på hvordan et samarbeid mellom offentlige og private, bidro til å løse en stor utfordring i samfunnet.

Jeg synes vi som politikere skal holde oss for gode til å si at noen enkeltaktører bare er ute etter å tjene penger, ved å kalle dem for «velferdsprofitører», når det de egentlig gjør er å sikre at vi har et mangfold av tjenester av god kvalitet. Vi har mange eksempler i kommunen vår på ordentlige folk som bidrar til at kommunens innbyggere får gode velferdstjenester. Therese Børke er en slik næringsdrivende. Hun driver Mormors have og Langkjenntunet barnehage og bidrar til at kommunen har gode barnehagetilbud for alle.

Det finnes mange flere eksempler på private næringsdrivende som gjør arbeid som er betalt av kommunen og våre skattepenger. Taxisjåfører som kjører elever til skolen eller eldre til fastlegen. Entreprenører som brøyter kommunale veier, eller en butikk som leverer varer til kommunens administrasjon. Er alle disse aktørene også uønsket av Arbeiderpartiet og venstresiden? De tjener tross alt også penger på å gjøre oppgaver på vegne av det offentlige.

Høyre ønsker alle gode krefter velkommen. Vi tror på det gode i mennesket, om de jobber i det offentlige eller om de forsøker å skape arbeid for seg selv og andre gjennom entreprenørskap og privat initiativ.