Eli Wathne – ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Kongsvinger kommune

Elis hjertesaker

Ambisjoner for Kongsvinger

Kongsvinger har mange muligheter, og Høyre er det partiet som har størst ambisjoner for Kongsvinger. Kongsvinger skal være en kommune som tar innbyggernes behov og ønsker på alvor. Ved å satse på utdanning, næringsutvikling og gode helsetjenester skal vi sammen ruste Kongsvingersamfunnet for fremtiden.

Ambisjoner for skolen

I Kongsvinger er utenforskap et stort problem. Utdanning er nøkkelen for å bryte sirkler og gi barna våre de beste mulighetene videre i livet. Nettopp derfor satser vi på en kunnskapsskole der læreren skal få være lærer og elevene får oppleve mestring og trygghet samtidig som læringslyst og nysgjerrighet er en del av hverdagen.

Ambisjoner for Kongsvinger som regionsenter

Kongsvinger skal være en motor for vekst og næringsutvikling i hele Kongsvingerregionen. Jeg vil stå på for at Kongsvinger kobles tettere på Osloregionen slik at næringslivet får dra nytte av vekstmulighetene det gir. Jeg vil jobbe for at flere utdanninger legges til Kongsvinger og at vi blir en universitetsby. Tilgang på kompetanse og kompetanseutvikling lokalt vil være en viktig vekstfaktor for arbeidslivet.

Eli Wathne

Ordfører