Nominasjonsmøte for tidlig nominering av ordførerkandidat

tirsdag 14. juni 2022

17:00 – 19:00

Innkalling til nominasjonsmøte for tidlig nominering av ordførerkandidat i Kristiansand Høyre.

Detaljer

Stedet
Caledonien hotell Kristiansand Vestre Strandgate 7, 4610 Kristiansand
Arrangement dato
tir 14. juni 2022 fra 17:00 – 19:00

Informasjon

Tid: 14. juni 2022, registrering fra klokken 16:00, møtestart klokken 17:00

Sted: Caledonien hotell Kristiansand

Dagsorden for nominasjonsmøtet:  

Åpning av Kristiansand Høyres nominasjonsmøte for tidlig nominering av ordførerkandidat ved foreningsleder, Erle Wright Severinsen

  • Fastsetting av antall stemmeberettigede medlemmer til stede
  • Godkjennelse av innkalling
  • Valg av møtedirigent, bisitter og referent
  • Spørsmål om åpent/lukket møte
  • Valg av tre stemmeberettigede medlemmer til tellekorps
  • Valg av to stemmeberettigede medlemmer til å underskrive protokollen
  • Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av innstilt ordførerkandidat
  • Nominasjon av Kristiansand Høyres ordførerkandidat for kommunestyrevalget 2023
  • Introduksjon til programarbeidet, debatt og behandling av valgløfter fra Kristiansand Høyre
  • Veien mot valget for Kristiansand Høyre og videre nominasjonsprosess.   

Nominasjonskomiteens innstilling:

«Mathias Bernander er innstilt som ordførerkandidat.

Nominasjonskomiteen har hatt et godt utgangspunkt med tre veldig gode kandidater. Det har vært en spennende, men krevende prosess. Nå har en enstemmig nominasjonskomité innstilt Mathias Bernander som ordførerkandidat.»

Les hele saken om innstillingen fra nominasjonskomiteen her: https://hoyre.no/kristiansand/aktuelt/mathias-bernander-er-innstilt-som-ordforerkandidat/

Nominasjonskomiteen ledes av Aase Marthe Horrigmo, øvrig sammensetning her:  https://hoyre.no/kristiansand/aktuelt/aase-marthe-horrigmo-skal-lede-nominasjonsarbeidet-i-kristiansand-hoyre/.

Stemmeberettigede:

For å ha stemmerett må en ha vært medlem i minst 4 uker (innmeldt senest 16. mai) og ha betalt kontingent før møtet begynner, samt ha stemmerett ved det valget i den kommunen det nomineres til.