Bli kjent med Mathias

Kristiansands nye ordførerer

Mathias sin hjertesak

Kristiansand – Norges mest attraktive kommune å bo i

Min visjon for Kristiansand er enkel, men ambisiøs. Vi skal bli Norges mest attraktive kommune å bo i. Men da må vi ta grep om de største utfordringene våre.

I dag er altfor mange som faller utenfor i Kristiansand. Det er vondt å høre historier om barn som ikke får delta på fritidsaktivitet fordi økonomien ikke strekker til. Skal vi lykkes med å få endret dette må vi styrke samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten, lag og foreninger. Vi må la ideelle aktører som Hopeful få større spillerom, og vi må ta grep i den vanskelige overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.

Videre må vi sikre at det er arbeidsplasser å søke seg til når ungdommen vår skal ut i yrkeslivet. Kristiansand og Agder er bygd opp rundt industri. Vi må være stolt av det, og fortsette å legge til rette for at den kan utvikle seg hos oss.

Om vi lykkes med satsingen på våre ungdommer så lykkes vi også med satsingen på vår industri. I kombinasjon med å regulere inn tilstrekkelig med gode næringsareal legger vi til rette for at næringen selv kan utvikle seg og skape nye ideer og produkter. Det vil igjen generere arbeidsplasser, verdier og vekst i Kristiansand. Og vi tar et viktig steg mot å bli Norges mest attraktive kommune.