Fem grunner til å stemme Høyre

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

1. Ja til å innføre tidsfrist på søknader til Kristiansund kommune

2. Ja til orden i kommunal økonomi

3. Ja til mest mulig helse for hver investerte krone

3. Ja til barnehageopptak hele året

5. Ja til Vanndamman og svaner og fugler der, også i fremtiden