Årsmøte 2021

Kvinesdal Høyre inviterer alle medlemmer til årsmøte på Nico Kafe mandag 29. november kl. 1800 – og påfølgende årsmøtefest med et godt måltid og vårt heftige gavelotteri!
Frist for innmelding av saker: mandag 15. november.
Påmelding til Hans Martin innen 22. november.

Informasjon

Saksliste:

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for møtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to til å signere protokoll
 4. Styrets beretning 2021
  • Orientering fra kommunestyregruppa v/ gruppeleder Lena
  • Orientering fra Forvaltningsutvalget v/ Glenn Ivar
  • Orientering fra Drifts- og tjenesteutvalget v/leder Ronny Nielsen
 5. Regnskap 2021 (foreløpig)
 6. Valg
  • Kommuneforeningen
  • Valgkomitè for neste Årsmøte (styrets innstilling)
  • Delegater m/vara til Fylkesårsmøte 4.-5. februar 2022
 7. Saker fra Fylkesstyret eller Sentralstyret
  • Behandle reviderte fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger
 8. Innkomne saker til Årsmøtet