Søk

Innkalling Årsmøte 2016

Tirsdag 19. januar 2016 kl. 18.00 i Lørenskog hus, møterom Framtida, 8 etg.


Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Styrets årsberetning

4. Revidert regnskap 2015

5. Budsjett for 2016

6. Rapport fra kommunestyregruppen v/ gruppeleder

7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

8. Valg av revisorer.

9. Valg av utsendinger med vararepresentanter til Akershus Høyres årsmøte.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

11. Fastsettelse av medlemskontingent

12. Saker fra fylkesstyret og sentralstyret

13. Innkomne forslag

Kun medlemmer med betalt kontingent kan stemme ved valgene.

Forslag og saker som ønskes behandles, må være sendt styret senest 5. januar 2016.

Det vil bli servert kaffe, mineralvann og kaker.

Etter at årsmøtet formelt er avsluttet, fortsetter vi med medlemsmøte.

Tema for medlemsmøte sendes ut senere.

Innkomne saker kan sendes styreleder Sverre Knutsen:

sverre.knutsen@vikenfiber.no