Nominasjonskomiteens innstilling for kommunevalg 2019