Vi vil mer for Løten


Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Folk i Løten er glad i bygda si. Det er vi også og Løten Høyre har ambisjoner for Løten og for folka som bor her. Med sine lokale kvaliteter, sentrale beliggenhet, fantastiske natur i fjell og skoger er Løten et midtpunkt med både mangfold og potensiale. Løten har en sterk frivillig sektor med mange engasjerte ildsjeler i frivilligsentralen, VilMer, Røde Kors og ellers, og vi nyter godt av et variert kulturtilbud
 
Samtidig har Løten store utfordringer som må løses. Etter over hundre år med Ap, innimellom avbrudd med SP-styre har vi nå store etterslep i flere sektorer. Skolebyggene våre, bolig- og øvrig bygningsmasse forfaller, Velferd og barnevern driftes med store overforbruk og har gjort i mange år, og budsjettet er finansiert med fondsmidler.
Løten har havnet bakpå i konkurransen om arbeidskraft, nye næringssatsinger og interessante tilbud til innbyggerne. Vi har utfordringer med å rekruttere og beholde folk, og det trengs mer støtte og tilrettelegging for jobbskapere og andre som ønsker å få til noe i kommunen.
 
Løten trenger et skifte!

Muligheter for alle

Høyres visjon for Norge er et samfunn med muligheter for alle

Hvorfor stemme Høyre

Høyres politikk enkelt forklart:

Liberal-konservativt parti

Høyre er et liberal-konservativt parti. Det betyr at Høyre vil at du skal være sjefen i ditt eget liv, slik at du kan bestemme hva som er best for deg og familien din. Vi vil at landet vårt skal bli bedre å bo i, uten at det skjer store og voldsomme forandringer.

Samfunnet består av mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Høyre mener at mangfold og forskjellighet er en kilde til utveksling av ideer, fornyelse og kreativitet. Et godt samfunn bygges på tillit til og respekt for enkeltmennesket. Valgfrihet er en naturlig del av å kunne bestemme over eget liv.

Våre hjertesaker

Våre viktigste saker er å skape flere arbeidsplasser, sikre en god skole og sørge for en helsetjeneste som setter deg i sentrum. 

Høyre skal skape mer og inkludere flere. Vi skal trygge arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og investere for fremtiden. Vi skal sikre at alle har mulighet til å få den kompetansen de trenger, enten du er voksen eller barn. Det gjøres ved å sørge for at flere unge fullfører skolen og at flere voksne har en jobb å gå til. Ingen skal gå ut på dato i arbeidslivet. 

Høyre satser på kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Helsekøene må ned, valgfriheten beholdes og kvaliteten skal økes.