Kjell-Erik Nordahl
ordførerkandidat

Hvorfor du skal gi Høyre og meg din stemme i Løten kommune

Kjell-Erik Nordahl

Hjertesaker

Betydelige etterslep på vedlikehold og nødvendige investeringer. Vi går en krevende periode i møte pga. mangel på beslutninger. Jeg vet hva det vil si å lede, omstille og justere driften. Dette vil være mitt fokus som styremedlem, sammen med de ansatte i Løten kommune.

Opptatt av: 

  • Skolestruktur og oppvekst 
  • Sentrumsutviklingen og næringsutvikling
  • Løten kommune som arbeidsplass og bosted
  • Miljø og økonomi