Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

 • Økonomi

  Lunner skal styres etter prinsipper som muliggjør vekst og gir sunn økonomi. Dette er en forutsetning for å kunne redusere i eiendomsskatten.

 • Barn og unge

  Lunner skal ha trygge oppvekstvilkår og en skole som gir muligheter for alle.

 • Omsorg

  Lunner skal tilby omsorgstjenester som gir livskvalitet og utvikling, og som er tilpasset hver enkelt brukers livssituasjon.

 • Friville lag og foreninger

  Et levende kulturliv og en aktiv frivillighet er en forutsetning for et godt samfunn og en god oppvekst. Lunner skal ha et bredt tilbud av aktiviteter, spesielt for barn og unge.