Bli kjent med Bernt

Lyngdal Høyres ordførerkandidat

Bernts hjertesak

Et Lyngdal med muligheter for alle

For meg er det viktig at Lyngdal skal være et godt og trygt sted å bo for alle uansett hvor du er i livet. Barn skal få en trygg og god barndom med kvalitet i skole og barnehage hvor alle barn får delta på fritidsaktiviteter.

Lyngdal har alltid vært gode på dugnad og frivillighet. Det må vi legge til rette for skal fortsette. Jeg tror vi er best når kommunen, innbyggere, lokalt næringsliv og lag og foreninger samarbeider. Det gir gode nærmiljø og møteplasser.

Det handler om å være med å gjøre hverdagen bedre for folk i Lyngdal. Skal vi få det til må vi ha en trygg kommuneøkonomi som kan sikre folk gode offentlige tjenester. Vi må legge til rette for lokalt næringsliv for å bevare- og skape nye arbeidsplasser.