Politikk

Når frivilligheten, næringslivet og offentlig sektor spiller på lag, skapes det gode lokalsamfunn. Høyre tror på enkeltmenneskets evne og lyst til å stå på egne ben.

Det er vår oppgave å sørge for at mennesker kan leve gode liv, uansett utgangspunkt. Vi skaper ikke politikk for kommunen, men for alle som bor der. Høyre tror på et samfunn som gir muligheter for alle.

Seks gode grunner til å stemme Høyre i Lyngdal

Høyre vil prioritere det viktigste først. Det er gode skoler og barnehager, med fokus på innhold og trygge omgivelser. Så skal det være godt å bli gammel i Lyngdal. Vi må ha en trygg og god eldreomsorg.

Høyre vil øke støtten til frivilligheten og la den være en bidragsyter i byen vår. For å opprettholde god velferd vil vi tilrettelegge for lokalt næringslivet og utvikling. Vi skal gjøre det vi kan for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser i Lyngdal. Vi skal være en JA-kommune!

Les programmet vi går til valg på

Her kan du laste ned Lyngdal Høyres valgprogram for 2023 – 2027: