Endelig idrettshall i Hommelvik

Alt i 2017 mente vi i Malvik Høyre at det var viktig å prioritere ny idrettshall i Hommelvik. Malvik Høyre vil alt da prioritere dette, med tre millioner til prosjektering alt i 2018 og med 55 millioner kroner til bygging alt i 2019.

Skjermdump: Mulighetsstudie okt 2020

Vi foreslo alt i 2017 å starte arbeidet med bygging av ny idrettshall, og selv om det ikke ble byggestart i 2019, slik vi foreslo, så er vi kjempeglad for at det nå ligger foreligger en mulighetsstudie, men hele fem ulike alternative konsepter med fordeler og ulemper.

Skjermdump: Mulighetsstudie okt 2020

På høy tid

Hommelvik barneskole med 300-400 elever og ungdomsskolen med 200-300 elever har i mange år, bare hatt den lille gymsalen i Idrettsbygget å dele på for timene i kroppsøving.

Idrettsbygget fra 1974 har et hallareal på ca 250 kvadratmeter. Arealet er per i dag for lite for å tilfredsstille skolenes behov for gymtimer, idretten ser et økende behov for arealer og kommunen ønsker å tilby egnede treningsarealer til eldre, helsesportlaget og andre grupper.
Idrettsbygget er nedslitt, har dårlig ventilasjon, er uegnet og tilfredsstiller ikke dagens behov. Det er derfor på høy tid at Hommelvik får ny idrettshall.

I sentrumsplanen har vi alt vedtatt at ny bebyggelse skal ta hensyn til eksisterende bebyggelse i skala, proporsjoner og utforming, vil identiteten styrkes og Hommelviks positive særpreg videreutvikles på en god måte. Byggehøyder er viktig for nær og fjernvirkning, både sett fra sjøen og fra hovedatkomsten til sentrum fra øst og vest. Kirka, trehusbebyggelsen og landskapsrommet med Homla og strandsonen er de viktigste elementene som definerer Hommelviks identitet. Dette er et vedtak, som det er viktig å holde fast ved, og ikke minst etterleve.

HER kan du lese hele mulighetsstudie om ny idrettshall i Hommelvik.