Mat er næring i dobbel betydning

Vi i Malvik Høyre jobber aktivt for verdiskapning og vekst i hele kommunen. Som et ledd i dette, arrangerte vi tirsdag 21. oktober møte «Høyres landbrukspolitikk – ABC».

Høyre vil ha landbruk over hele landet, da vi vet det skaper bolyst i distriktene, trygg mat til folk og en beredskap for vanskelige tider.

Det å ivareta god matjord og legge til rette for nydyrking, mener vi sikres best gjennom god, helhetlig og langsiktig planlegging/koordinering på områdene boligbygging, infrastruktur og næring. Alt jordvern må balanseres mot lokalsamfunnets totale behov.

Verdens reneste landbruk

Norge har verdens reneste landbruk, lav på antibiotikabruk og sprøytemidler, og dyrevelferden er på topp. De fleste er tilfredse med landbrukspolitikken og det er ifølge undersøkelser økt støtte til norsk landbruk – korona har åpnet manges øyne. 69% sier at holdningen har endret seg.

Malvik Høyre jobber for at landbruksjord som blir omregulert til annet areal, alltid minst erstattes i forholdet 1:1. 

Legge til rette for

Vår jobb, som folkevalgte, er bygge å opp under, ivareta og videreutvikle landbrukets rammevilkår for drift og nyskaping. 

Vi ønsker også å bygge opp under, og legge til rette for, arbeid rundt Malvik sine muligheter for gårdsmat og matkulturturisme. Det å tilrettelegge for kortreiste produkter solgt direkte fra gård, er et eksempel på at faste regulerte næringsområder ikke alltid er løsningen for alle.

Ikke minst, er det vår jobb som folkevalgte å støtte oppunder investeringer, tilleggsnæringer og nye driftsformer i jordbruket slik at bonden gis muligheter til å utvikle gården videre. Mat er faktisk næring i dobbel betydning.

For å kunne gjøre dette på en best mulig måte, var det lærerikt, og veldig interesant å høre Høyres landbrukspolitiske talsperson, stortingsrepresentant og driver korngården Gimsan på Melhus, Guro Angell Gimse, sammen med fylkespolitiker og gårdbruker Jan Grønningen, gi oss en god innføring i Høyre sin landbrukspolitikk. 

Vi ønsker å lære mye mer

Vi i Malvik Høyre ønsker å lære mye mye mer, også om landbruk.
Har du tanker, innspill, utfordringer, lyst til å vise frem gården din og/eller gi oss en kommentar – ta kontakt!