Musikkpaviljong på Midsandtangen

For oss i Malvik Høyre, er det viktig at kulturtilbudet i Malvik kommune skal gjenspeile det rike innholdet i kommunen vår.

Vår jobb som folkevalgte er å bidra til å styrke og videreutvikle dette. Vi skal tilrettelegge for, og sørge for at kulturen har gode arenaer og øvingsplasser til utøving av sine mangfoldige kunstneriske aktiviteter.

Midsandtangen har utviklet seg til å bli et samlingspunkt for mange i Malvik, særlig i sommerhalvåret. Det har også flere og flere i kulturlivet oppdaget, og det har vært flere arrangement som har involvert sang og musikk.

Men, det mangler en konsertarena, med fast dekke og gjerne vegger som leder lyden ut mot publikum. 

Vi ønsker derfor å utrede en mulige løsninger og kostnader, med å få på plass en bedre konsertarena eller musikkpaviljong på Midsandtangen. 

På bakgrunn av dette foreslo vårt medlem i utvalg for oppvekst og kultur, Julianne Moen Foss, et forslag om at rådmannen skal kontakte Miljødirektoratet om mulighetene for bygging av en musikkpaviljong på Midtsandtangen. Dette ble vedtatt, og rådmannen skal komme tilbake med en vurdering på hvordan det kan utformes og på kostnaden, da både med tanke på miljø og økonomi.