Nesten 2 millioner til sommerskole

Barn og unge har dessverre betalt en høy pris under koronakrisen. Elever og studenter har tapt mye verdifull undervisning, og mange unge og nyutdannede har utfordringer med å finne seg jobb.

Spennende og lærerikt

I krisepakken fra januar, lanserte regjeringen en tiltakspakke til hele 500 millioner kroner som kommunene kunne søke på. Dette for å gi kommunene en mulighet for å etablere nye, eller utvidede frivillig sommerskoletilbud og kurs til barn og unge i grunnskolen. I alt 228 kommuner søkte om tilskudd til sommerskole. 

En slik sommerskole er selvfølgelig frivillig, og tanken er ikke nødvendigvis å sende lærere og elever tilbake på skolebenken i sommerferien. Sommerskole trenger ikke absolutt å foregå på skolen der elevene vanligvis går. Det er fullt mulig å tilby spennende og lærerike tilbud på sommerskole her i Malvik, uten at lærerne skal jobbe i ferien eller elevene skal tilbake i klasserommet. Vi har stor tiltro til at kommunen finner meget gode løsninger. 

Nesten 2 millioner 

Nå har Utdanningsdirektoratet tildelt pengene, og Malvik kommune fikk tildelt hele 1.786.500 kroner.

Vi i Malvik Høyre, er kjempeglade for at Høyre i regjering har prioritert store midler til å hjelpe barn og unge i sommerferien, og at våre elever nå kan få flere spennende sommerskolekurs i sommer.

Mestring, læring, utforsking og nye venner

Skole-Norge har lagt ned en kjempejobb under pandemien, men nedstengning og økt bruk av hjemmeskole har muligens ført til at en del elever har behov for å være mer sosiale, leke og skape nye vennskap, samt ta igjen tapt progresjon faglig. 

Målet er at flere barn skal få et skoletilbud i sommerferien med læring, mestring og utforskning. Vi ønsker å gi flere unge en arena, der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Det vil også bidra til at elever kan til å ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen i fjor og i år.

Mange barn har dessverre vært mye alene og trenger kanskje å få et sommertilbud som gir mestring, læring, utforsking og nye venner. Slike sommerskoletilbud kan også bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter ute i kommunene. På den måten løser man flere utfordringer på en gang.