Økte avgifter

Vi i Malvik Høyre har ved flere anledninger utrykt vår bekymring knyttet til økte vannavgifter, uten å ha blitt hørt.

Det nasjonale etterslepet på norske vannledninger er massivt, det ble av NRK i 2019 anslått at det nasjonale etterslepet er på svimlende 220 milliarder. En av kommunene som blir eksemplifisert i artikkelen er Malvik. Her har vi begynt å tatak i vårt massive etterslep, men som flere kommuner i Norge så er vi alt for sene. 

I 2018 betalte man i Malvik under 300 kroner under landsgjennomsnittet på den årlige vannavgiften. Dette tenker man kanskje er bra, noen hundrelapper spart per år er jo ikke så verst?

Det hadde vært bare bra dersom man hadde ligger à jour med å vedlikeholdet, men det har vi dessverre ikke, det er vi så langt i fra. 

Jeg er glad for at vi i dag har en kompetent rådmann ved roret, som skal ha honnør for å ha hjulpet med å styre skuta Malvik kommune i riktig retning. Men i likhet med Ulstad, i Bkadet 5. november, blir jeg også bekymret. Det jeg blir bekymret for i tillegg til de økte avgiftene, er at Arbeiderpartiet sin gruppeleder ikke klarer å se hvordan vi havnet her i første omgang. De siste 20 årene har Arbeiderpartiet hatt flertall i kommunestyre i 16 av dem. Helt siden 2007 har Arbeiderpartiet hatt sammenhengende flertall i kommunestyre. Det er bra at Arbeiderpartiet endelig har våknet fra dvalen, men jeg er bekymret for at de har våknet alt for sent. 

De 300 kronene som man har ”spart” i årlige avgifter må tilbakebetales, og det med renter. For avgiftene for innbyggerne i Malvik kommer til å øke! Her er det ikke snakk om noe justering etter den årlige prisveksten. Denne økningen er langt mer dramatisk. 

Selv om det er mye artigere å bygge kulturhus og nybygg, så er det ikke slik at det som er under jorda ikke må vedlikeholdes. Vi i Malvik Høyre har ved flere anledninger utrykt vår bekymring knyttet til økte vannavgifter, uten å ha blitt hørt. Det hjelper ikke å late som problemet ikke finnes, så det er bra at dvalen er over for alle. 

Så får vi bare håpe at prognosene på kostnadene for nye prosjekter stemmer, for å sprekke slik man har gjort på Torp med ca. 400% (+ 32,4 millioner) er virkelig ikke akkurat gode nyheter for våre innbyggere.

Jørgen Enoksen
Malvik Høyre