Dommedag er avlyst

Nye tall som kom før påske viser at kommuneøkonomien ikke har vært bedre på ti år!

Dette er et godt bevis på at venstresidens skremselskampanje om at regjeringen sulteforer kommunene, ikke stemmer. Siden Høyre og Frp tok over, har venstresiden hevdet at kommunene pines til sammenslåing og at skattesvikten fører til skole- og omsorgskutt. Det skremmes også om hvor ille det var sist Høyre var i regjering.

La meg ta det siste først: Siste rekordresultat i norske kommuner var i 2006. Dette året styrte kommunene på budsjett som ble lagt frem av den forrige regjeringen Høyre satt i. Samarbeidsregjeringen – Bondevik II, med Erna Solberg som kommunalminister.

Nye tall for 2015 er nå klare, og viser at kommunenes økonomiske resultater i 2015 er de beste siden – nettopp – 2006. At driftsresultatet for kommunene i 2015 er nær en «all time high», skyldes et godt økonomisk opplegg fra regjeringen, skattevekst og ikke minst god økonomistyring i kommunene.

Som eksempel kan nevnes at de tre byene Molde, Ålesund og Kristiansund kom ut med sterke driftsresultater på henholdsvis 58 mill., 41,6 mill. og 13,6 mill. Her snakker vi om penger som kan brukes til å betale ned gjeld eller styrke velferdstilbudet i kommunen. Jeg skal ikke spekulere i hvorfor rekordårene har kommet under høyrestyrte regjeringer, men registrerer at etter åtte rødgrønne år så mange kommuner seg nødt til å innføre eiendomsskatt eller havnet på Robeklista.

God kommuneøkonomi er et prioritert område for denne regjeringen. Kommunesektoren fikk derfor i 2015 et godt økonomisk opplegg som ga kommunene handlingsrom til å sikre sine innbyggere god velferd. Skattesvikten som det ble skremt med, ble i realiteten en skattevekst som i andre halvår bidro til å styrke driftsresultatene.

Heldigvis feilet dommedagsprofetiene fra venstresiden også denne gang. For siden 2013 og frem til i dag har de malt skremmebilder over hvor galt det vil gå (og går) med borgerlig flertall. På område etter område tilbakeviser vi nå dette gjennom politikken vi fører hver dag. Trygg styring, godt borgerlig samarbeid og nødvendig opprydding gir følgende gode resultater:

  • Samferdsel – rekordinvesteringer og innhenting av vedlikeholdsetterslep på vegene
  • Skole – rekordmange tar etterutdanning
  • Helse – færre i helsekø og økt kvalitet og pasientsikkerhet
  • Justis – nyutdannede politistudenter får jobb, mer politi i gatene

Regjeringen leverer og dommedag er igjen avlyst!

Elisabeth Røbekk Nørve
Stortingsrepresentant for Høyre