Det handler om å mobilisere

– Det handler om å mobilisere og å vise politisk lederskap, sa Molde-ordfører Torgeir Dahl til Høyres landsmøte da han presenterte kommunens gode resultater innen integrering av flyktninger.

SE TORGEIR DAHL På HøYRE-TV: http://bit.ly/1SWc9Ro

Molde Høyre og kommunen har i en årrekke vært opptatt av utenforskap og dermed integrering. Hvert år har kommunen tatt imot rundt ett hundre flyktninger, flyktningentjenesten er etablert som en egen resultatenhet, og det gode integreringsarbeidet har ført til at Molde har fått Bosettingsprisen.

Under Høyres landsmøte på Gardermoen 8. april, presenterte Molde-ordfører Torgeir Dahl de gode resultatene med tips til resten av landet.

– Våre erfaringer deler vi inn i fire hovedpunkter, sa Høyre-ordføreren fra talerstolen:

– Det starter med et grunnleggende verdisyn. Det starter med det som gjorde at jeg en gang i tiden gikk inn i Høyre: Frihet, ansvar og mangfold. Troen på at et mangfoldig samfunn er et sterkere samfunn, troen på at forskjellighet faktisk er en verdi, og troen på at disse personene styrker våre lokalsamfunn. Jeg mener at dette er en verdi for Molde, og jeg mener at vi kan dokumentere at dette skaper vitalitet, kreativitet og innovasjonsevne.

Torgeir Dahl fortsatt med å understreke at flyktninger er en ressurs for lokalsamfunnet, og fremhevet det andre punktet: Gjensidige forventninger. Deretter understreket han skreddersøm, som i individuelle løsninger, og samarbeid, som de to siste hovedpunktene.

– Det handler om at vi greier å bygge ned disse siloene som kommunene gjerne er organisert rundt. Vi må klare å forene kreftene. Så handler det om involvering av lokalsamfunnet: Frivillig sektor, næringslivet, enkeltindivider og ildsjeler. Det handler om å mobilisere!