Det nye grønne kinderegget

– Miljøvennlige løsninger og grønn teknologi er et konkurransefortrinn, sa Møre og Romsdal Høyres Charles Tøsse under Høyres landsmøte i helgen.

SE CHARLES TØSSE PÅ HØYRE-TV: http://bit.ly/22lQCUE

– Et gammelt kinesisk ordtak lyder slik: «Vil du bli rik, så bygg en vei». Kineserne var altså tidlig ute og så den samfunnsøkonomiske nytten i å bygge nye veier. Dette ordtaket kan vi forhåpentlig i enda større grad benytte etter at den nye nasjonale transportplanen er vedtatt, sa Charles Tøsse fra talerstolen til Høyres landsmøte i helgen.

– Et godt og viktig prosjekt er for eksempel planene om ferjefri E39. En stor og innovativ tanke, men som er realisérbar og som nettopp kan gjøre oss rike, sa Tøsse.

Det er nemlig ikke lenger slik at det bare er miljøbevegelsen som roper på strenge miljøkrav, for eksempel ved nye ferjeanbud. Tøsse kunne fortelle at vårt eget næringsliv er like tydelig på de samme kravene, nettopp fordi dette er et konkurransefortrinn fremfor konkurrenter i andre land.

– Næringslivet har en unik kompetanse og gode forutsetninger for å løse det politiske ønsket om et grønt skifte. Vi kan ikke subsidiere oss til et grønt skifte, men det offentlige må stille krav og vårt eget næringsliv må gis rammevilkår og starthjelp til å finne de fremtidige grønne løsningene, fortalte Tøsse og lanserte det grønne kinderegget:

– Aktivitet i utfordrende tider. En del av løsningen på klimautfordringene. Og vekst og utvikling i nye arbeidsplasser i eksisterende og nye bedrifter!