– Sats mer på forskning

-Vi må satse mer på industrirettet forskning og bedre samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene, sa Møre og Romsdal Høyres fylkesleder Geir Ove Vegsund til Høyres landsmøte i helgen.

SE GEIR OVE VEGSUND PÅ HØYRE-TV: http://bit.ly/1Q1yp7V

– Vi trenger en målrettet politikk for forskning og utvikling, og som kan støtte opp under utvikling av nye ideer frem til produktene er ute i markedet, sa Geir Ove Vegsund fra landsmøtets talerstol.

Dagens industri er nemlig utviklet gjennom mange år med investeringer som har lagt grunnlaget for høy kompetanse og godt utbygget infrastruktur. Vegsund understreket at å kunne utnytte disse investeringene vil være viktig for raskere industriell vekst. Forskning og innovasjon blir stadig viktigere faktorer for konkurranseevnen og lokalisering av næringsutvikling.

– Mye av innovasjonen skjer daglig i bedriftene. Virksomhetene leter kontinuerlig etter muligheter til å jobbe smartere, styrke konkurranseevnen og øke verdiskapingen. Norsk næringsliv har vist seg å være konkurransedyktig på omstilling, men den krevende situasjonen som deler av næringslivet nå står overfor aktualiserer behovet for ekstraordinære tiltak som bidrar til økt innovasjonsevne både på kort og lang sikt, fortalte han.

Vegsund slo også et slag for å styrke Skattefunn-ordningen gjennom økning av rammer og heving av timesatser.

– Vi må styrke eksisterende ordninger, og eventuelt etablere statlige fond som kan gå inn med risikokapital i innovasjonsprosjekter.

Formuesskatten fikk også en bredside fra Møre og Romsdal Høyres fylkesleder.

– Bedriftene rundt om i landet tappes for kapital og flere hundre arbeidsplasser står i fare for den destruktive formuesskatten og skatten på arbeidende kapital. Høyre må ha som mål å fjerne formuesskatten snarest!