– Løft blikket mot fremtiden

– Næringslivets situasjon krever at politikerne evner å løfte blikket og ser den fremtiden som våre barn og barnebarn skal møte, sa Møre og Romsdal Høyres Monica Molvær til Høyres landsmøte i helgen.

SE MONICA MOLVÆR PÅ HØYRE-TV: http://bit.ly/1qggSUt

Under sitt innlegg til Høyres landsmøte la Monica Molvær vekt på det ansvar politikerne har for å legge rette for at barna skal kunne forberede seg på voksenlivet og ruste seg til å skape sine egne muligheter.

– Det er de som er morgendagens foreldre, arbeidstakere, arbeidsskapere, ledere, forbrukere og politikere, sa Molvær fra landsmøtets talerstol.

Hun mener at det er utrolig viktig at skolen skaper en læringsarena der man tar i bruk innovasjon og entrepenørskap i undervisningen, slik at vi kan gi ungdommene tro på sine egne skapende krefter og gi dem evnen til å se mulighetene og ressursene de har rundt seg.

– Dette er en kjempeviktig forutsetning for de fremtidige arbeidstakerne, men ikke minst for de fremtidige arbeidsskaperne, understreket hun i sitt innlegg, og fortsatte:

– Gi dem et verktøy til å omsette ideer til handling, og gi dem inspirasjon slik at de kan gjøre ideer til virkelighet.