Ålesund og Molde blir større, Kristiansund går fra minst til mindre

Nordmøre er den eneste regionen i fylket som ikke har kommunesammenslåinger mot by. Med unntak av Halsa er det ingen andre kommunesammenslåinger på Nordmøre, og Halsa går til Trøndelag.

– For meg er det veldig tydelig at nabokommunene til Kristiansund får mindre penger med det nye inntektssystemet. Det vil gå utover tjenestene som tilbys. Averøy er et soleklart eksempel på en kommune som fremover må kutte i tilbudet til sine innbyggere, når de isteden kunne styrket tjeneste sine videre med å gå sammen med Kristiansund. Det er snakk om flere millioner i tapte inntekter i året. Det var ikke dette storsamfunnet tenkte på når de bygde en tunell mellom de to kommunene!

– Dessuten svekkes hele Nordmøre når Kristiansund ikke blir en større og mer slagkraftig regionby. Vi ser at Ålesund kommune, som allerede er stor, blir enda større. Vi ser at Molde kommune, som er jevnstore, nå blir enda større. Kristiansund som bykommune går fra minst til mindre, noe som svekker hele Nordmøres slagkraft – spesielt mot Oslo.

– Vi trenger en sterk by for regionen som kan dra lasset, men jeg frykter at Kristiansund, med avslag fra alle sine naboer, vil se på interkommunale samarbeid og samkjøring på Nordmøre med nye øyne. Vi må bygge opp om Kristiansund som vårt regionsenter, og nabokommunene rundt må huske at det er de som har sagt nei til å gjøre denne oppbyggingen fullt ut.

– Med Høyres politikk hadde Nordmøre blitt én kommune der fylkeskommunen hadde blitt helt lagt ned. Hadde det skjedd ville vi blitt herre i eget hus både når det gjelder næringsutvikling, samferdsel, tannlegetilbud og videregående skoler. Dette hadde helt klart vært den beste løsningen etter min mening.

– Nå er det en ny frist for kommunene å delta i kommunereformen ut året. Å bli stående alene er ikke noe null-alternativ, og jeg klarer ikke å skjønne at det finnes ordførere på Nordmøre som oppriktig mener det er bedre å stå alene og tape flere millioner i året, fremfor å samarbeide med kommuner de allerede har utrolig mye samarbeid med.

– Vil gi honnør til Senterparti-ordføreren i Halsa som står frem og mener at kommunereform er riktig og viktig. Det er en grunn til at Halsa gjør det, og det mener jeg vi alle andre må forstå.


Vetle Wang Solheim, stortingskandidat Møre og Romsdal Høyre