Anders Riise førstekandidat til fylkestinget

Nominasjonskomiteen har gjennomført en bred prosess og forespurt alle medlemmer om forslag til kandidater. En rekke forslag har kommet inn og komiteen legger nå frem listen til votering på nominasjonsmøtet 17. november 2018. Komiteen står samlet bak listen som legges frem.

Møre og Romsdal Høyres nominasjonskomite presenterer en liste på 47 navn hvor de fem øverste på listen er:

  1. Anders Riise, Hareid
  2. Monica Molvær, Ålesund
  3. Torgeir Dahl, ordfører Molde
  4. Kjersti Andersen, ordførerkandidat Smøla
  5. Falk Daniel Øveraas, Unge Høyre/Vestnes

— «Nominasjonskomiteen fikk inn mange forslag, og det var en tøff jobb å prioritere blant så mange dyktige og motiverte kandidater», sier leder av nominasjonskomiteen Gerd Marit Langøy. «Listen vi nå har lagt frem representerer både erfaring og fornyelse, og har en god balanse med hensyn til kjønn, alder og geografi. Vi er spesielt glad for å kunne presentere Anders Riise som Høyre sin toppkandidat. Han har bred politisk erfaring og er topp motivert for oppgaven. Vi ønsker å se han som den neste fylkesordføreren og mener at han har de samlende egenskaper som en slik posisjon vil kreve.»

Anders Riise, i dag ordfører i Hareid kommune har følgende å si om nominasjonskomiteen sin endelige liste:

«Eg er glad og ikkje minst audmjuk når nominasjonskomiteen har sett meg på 1. plass på fylkestingslista for Møre && Romsdal Høgre 2019-2023. Eg er og klar til å gå inn i ein lang valkamp der vi skal få fram Høgre sin politikk og løysingar for den nye regionen Møre && Romsdal med nye oppgåver til det beste for innbyggjarane og eit sterkt næringsliv. Ambisjonen er at Høgre skal verte det største partiet i den nye regionen og vere ein premissleverandør for ny politikk.»

I vedlegget nedenfor finner du Møre og Romsdal Høyres fullstendige liste til fylkestingsvalget 2019: