Ansvarlig regjering – bedre velferd

Terskelen for å kalle nødvendige endringer for «nok et fremspring for den stadig økende sentraliseringen» er lav i Senterpartiet.

Akkurat som man tidligere trodde at enhver naturkatastrofe var en straff fra høyere makter, tror Senterpartiet at enhver endring er et tegn på at dommedag/sentralisering er kommet. Det er feil, og man utviser overraskende lite politisk forståelse dersom Jenny Klinge, etter mange år i politikken, fremdeles tror at alle med blått slips er en sentraliseringskåt makt, som må bekjempes med alle virkemidler. Kanskje kan Klinge gjøre som Sylvi Listhaug, og hente råd fra biskopene.

Ordfører i Nesset, Rolf Jonas Hurlen (H), er en av de som ser nødvendigheten av en kommunereform. Til Kommunal Rapport sier han: «Nå opplever vi dessverre at både folk og arbeidsplasser flytter ut. Vi har ikke noe annet alternativ enn å bygge en ny og større kommune sammen med andre».

I en så liten kommune som Nesset, er det åpenbart ikke sentralisering som står høyest på ønskelisten. Det Hurlen har forstått er at dersom de mindre kommunene skal være attraktive og levedyktige i fremtiden, må man bli sterkere, mer slagkraftige og ja; større.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), skal også ha ros for å ha tatt tak i sammenslåingsdebatten med begge hender etter valget. For at kommunereformen skal lykkes, trenger vi slike konstruktive og fremoverlente ambassadører.

Demografien i Norge er i endring og stadig flere flytter inn til byene. Kommunereformen handler ikke dermed først og fremst om effektivisering og rent økonomiske innsparinger. Den handler om å skape kommuner som også i fremtiden kan være robuste nok til å tilby sine innbyggere gode velferdstilbud. Bare se på debatten i Romsdal.

Telemarksforskning har anslått at man ved å få de relative administrasjonskostnadene i en ny storkommune ned på det nivået Molde har i dag, kan man med et identisk velferdstilbud ha en årlig innsparing på over 40 millioner kroner. Slik styrker man velferdstilbudet kommunene tilbyr!

Senterpartiet gjør tilhengerne av et desentralisert tilbud en bjørnetjeneste når de velger å tviholde på gamle grenser og utgåtte strukturer. Dette bidrar kun til å sette distriktene i stadig større fare. Om Klinge får det som hun vil, og vinner makten i 2017, kan hun ende opp med å gi dødsdommen til de lokalsamfunnene hun har lovet å forsvare.

Syver Hanken
Fylkestingsrepresentant (H)