Baklengs inn i framtida?


Leif Ersnes og Monica Molvær. Foto: Høyre

Forrige helg bestemte Ap seg for å svikte et av de mest virkningsfulle tiltakene som har blitt innført i skolen siste tiden. De vil fjerne fraværsgrensa i videregående skole og erstatte det med et fraværsreglement som de selv sliter med å forklare.

Dersom en elev har mer enn 10% udokumentert fravær, så mister de retten til få halvårsvurdering med karakter, eller standpunktkarakter i slutten av undervisningsåret
Alle kan bli syke i løpet av et år, og det har ordningen tatt høyde for, slik at elevene kan levere legeerklæring for å få godkjent fraværet ved sykdom.

Da Høyre kom i regjering i 2013, tok vi over en skole med høyt fravær og frafall. Solberg-regjeringen innførte en fraværsgrense i videregående skole fra høsten 2016. Høyre håpet at det også skulle bidra til at enda flere fullfører skoleløpet, og tiltaket har hatt oppsiktsvekkende gode resultater. Fraværsgrensa har allerede bidratt til å redusere fraværet i videregående med 27 prosent, samtidig som stadig flere elever fullfører studieløpet. Det er helt uforståelig at Arbeiderpartiet vil svikte elvene med å fjerne noe som gir så gode resultater.

Skal elevene få nytte av flere og bedre lærere i skolen må man møte opp. Det å stille krav er å bry seg. Det er en god start for ungdommer som er på vei inn i voksenlivet at de lærer seg spilleregler i arbeidslivet, hvor det også er krav til oppmøte. Udokumentert fravær i arbeidslivet finnes ikke, og det er grunnlag for å miste jobben dersom man ikke møter opp.
Det er frivillig å søke seg til videregående skole, og samfunnet bruker enorme ressurser på å lage ulike utdanningsløp og tilbud som skal passe for alle. Noen elever velger innimellom feil linje, eller faller ut av skolen, og da skal vi alltid ha et godt sikkerhetsnett som tar imot elevene for å hjelpe tilbake til utdanning.

Høyre vil stille opp for elevene og sikre at alle får god oppfølging, og sette inn tiltak dersom fraværet stiger. Det viktigste vi kan gjøre for fremtidens generasjoner er å sørge for at alle får like muligheter gjennom en god skole.