Det er trygt å føde i Norge

Redd Barna kåret nettopp Norge til verdens beste land å være mor i, og vi er blant de landene i Europa som har aller lavest spedbarnsdødelighet. Skremselspropagandaen om barselomsorgen som har versert de siste ukene må derfor ta slutt.

For ingen er tjent med at politikere skremmer gravide, slik som Marit Aklestad og SV forsøker å gjøre. Kvinner og nyfødte i Norge skal få den oppfølgingen de har behov for, og vi …jobber for å gjøre tilbudet enda bedre.


Derfor har flertallet på Stortinget blant annet lovfestet at alle kommuner i Norge skal ha tilgang til jordmorkompetanse. I tillegg har Regjeringen gjennom flere år satset på helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og årene 2014-2016 ble det bevilget 667 mill. kroner for å styrke denne tjenesten og gi et bedre tilbud til barn, unge og familier.


I 2016 ble det også bevilget 100 mill. kroner til en øremerket tilskuddsordning til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene.
I tillegg har denne regjeringen styrket sjukehusa rammer og økt aktiviteten hvert eneste år. Gjennom fem budsjetter har denne regjeringen lagt til rette for en samla aktivitetsvekst på 11,9 prosent, noe som er over den samlede aktivitetsveksten regjeringen Stoltenberg II klarte å legge til rette for gjennom åtte år.
Dette viser at regjeringen satser på og prioriterer sjukehusa, men viktigst av alt – prioriterer pasientene.


Det som er skremmende er ikke kvaliteten på barselomsorgen. Det som er skremmende er at stadig flere partier nå mener at Stortinget skal bestemme hvor lenge en kvinne skal ligge på sjukehus etter en fødsel. Høyre mener dette fortsatt skal være en medisinsk vurdering som avgjøres ut ifra den enkelte kvinne, barn og families behov. Det er det helsepersonell som er best skikket til å gjøre, i samråd med kvinnen, og ikke oss politikere.


Da jeg selv ble mor til mine to, tryglet jeg begge ganger om å få reise hjem til ro og fred etter ett døgn på sykehuset. Det var riktig for meg og mine barn, og jeg var glad for å bli hørt. Hva som er riktig for andre, vil ikke jeg legge meg opp i, bare sørge for at medisinfaglige råd og nasjonalfaglige retningslinjer gir dem trygghet for at de blir ivaretatt på best mulig måte.

Marianne Synnes, Stortingsrepresentant (H)


Dette innlegget ble først publisert i Sunnmørsposten 12.3.2018